Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Menu
Strona główna
O nas: Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Nasze forum
Inne/ciekawe strony www
Artykuły
WISE-4000 - moduły IoT
ADAM-6266 - kontrola wentylacji
ADAM-6200 - inteligentne moduły I/O
WIRE-CHIP, JAZZ i moduły ADAM
EKI-122X - konwertery Modbus
ADAM-6000 - funkcje P2P i GCL
O czym warto wiedzieć
Protokół ADAM-ASCII
Protokół Modbus
Implementacja Modbus/RTU
Implementacja Modbus/TCP
Wyjścia przekaźnikowe
Seria ADAM-6000 i język PHP
Najpopularniejsze modele
ADAM-4520 Optoizolowany
konwerter RS-232/422/485
ADAM-4017+
Wejścia analogowe (RS-485)
ADAM-4055
We/wy cyfrowe (RS-485)
ADAM-5000/TCP
Kaseta Modbus/TCP
ADAM-6017
Wejścia analogowe
ADAM-6060
We/wy cyfrowe (przekaźnikowe)
USB-4711A Uniwersalny
moduł pomiarowy AI/AO/DI/DO
ADAM-6017
Moduł pomiarowy 8AI z obsługą Modbus/TCP


      Moduł ADAM-6017 najpopularniejszy model wejść analogowych w serii ADAM-6000. Osiem różnicowych (oddzielne zaciski "+" i "-" dla każdego kanału) wejść o rozdzielczości 16-u bitów pozwala na pomiar wielkości analogowych w standardzie napięciowym (±150mV, ±500mV, ±1V, ±5V, ±10V) oraz prądowym (0÷20mA, 4÷20mA). Moduł został dodatkowo wyposażony w dwa wyjścia cyfrowe, które wykorzystane mogą zostać jako standardowe (ogólnodostępne) sygnały wyjściowe, lub jako sprzętowe sygnalizatory przekroczeń stanów alarmowych max/min przypisane do wybranego kanału analogowego. Podobnie jak wszystkie moduły tej serii przystosowany jest montażu DIN lub naściennego, oraz zasilania napięciem stałym w zakresie 10÷30VDC. Komunikacja jednostki nadrzędnej (komputera, sterownika itd.) z modułem odbywa się z wykorzystaniem standardowego protokołu Modbus/TCP.

      Funkcjonalność modułu pomiarowego ADAM-6017 znacznie wykracza poza jedynie zwracanie aktualnej wartości sygnałów na poszczególnych kanałach pomiarowych. Na początek przyjrzyjmy się wyciągowi z zestawienia dostępnych dla użytkownika rejestrów Modbus:


Address Channel Item Attribute
40001CH0Current ValueR
............
40008CH7Current ValueR
 
40009-Average Value of Channels CH0÷CH7R
 
40011CH0Max ValueR
............
40018CH7Max ValueR
 
40021CH0Min ValueR
............
40028CH7Min ValueR
 
00101CH0Max Value ResetR/W
............
00108CH7Max Value ResetR/W
 
00111CH0Min Value ResetR/W
............
00118CH7Min Value ResetR/W
 
00131CH0High Alarm FlagR
............
00138CH7High Alarm FlagR
 
00141CH0Low Alarm FlagR
............
00148CH7Low Alarm FlagR

I jak widzimy poza aktualnymi wartościami na poszczególnych kanałach pomiarowych zwracanymi w rejestrach 40001÷40008 mamy dostęp do:

wartości średniej - liczonej jako średnia arytmetyczna wartości kanałów wskazanych przy konfiguracji modułu
wartości maksymalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
wartości minimalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
wskaźnika HiAlmFlag - czyli przekroczenia progowej wartości maksymalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)
wskaźnika LoAlmFlag - czyli przekroczenia progowej wartości minimalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)

Tę bogatą, przedstawioną wyżej funkcjonalność modułu rozszerza jeszcze dodatkowo implementacja funkcji P2P i GCL. A dosyć szczegółowe informacje na ten temat przedstawiliśmy w artykule "P2P i GCL w serii ADAM-6000", do którego lektury zapraszamy.

Przy okazji polecamy Państwa uwadze także pozostałe moduły I/O serii ADAM-6k.