Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Menu
Strona główna
O nas: Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Nasze forum
Inne/ciekawe strony www
Artykuły
WISE-4000 - moduły IoT
ADAM-6266 - kontrola wentylacji
ADAM-6200 - inteligentne moduły I/O
WIRE-CHIP, JAZZ i moduły ADAM
EKI-122X - konwertery Modbus
ADAM-6000 - funkcje P2P i GCL
O czym warto wiedzieć
Protokół ADAM-ASCII
Protokół Modbus
Implementacja Modbus/RTU
Implementacja Modbus/TCP
Wyjścia przekaźnikowe
Seria ADAM-6000 i język PHP
Najpopularniejsze modele
ADAM-4520 Optoizolowany
konwerter RS-232/422/485
ADAM-4017+
Wejścia analogowe (RS-485)
ADAM-4055
We/wy cyfrowe (RS-485)
ADAM-5000/TCP
Kaseta Modbus/TCP
ADAM-6017
Wejścia analogowe
ADAM-6060
We/wy cyfrowe (przekaźnikowe)
USB-4711A Uniwersalny
moduł pomiarowy AI/AO/DI/DO
ADAM-5000/TCP
8 slotowa kaseta na moduły kontrolno-pomiarowe - Ethernet - Modbus/TCP

      Kaseta ADAM-5000/TCP należy do zbioru nie programowalnych kaset rodziny/serii ADAM-5000. Po uzbrojeniu w odpowiedni zestaw modułów/pakietów I/O umożliwia korzystanie z utworzonych w ten sposób zdalnych wejść/wyjść za pośrednictwem sieci Ethernet (czyli także nawet za pośrednictwem internetu). Podstawowym protokołem komunikacyjnym jest tu standardowy protokół Modbus/TCP. Dodatkowo: może także cyklicznie wysyłać datagramy UDP informujące o zmianie stanów we/wy cyfrowych oraz flag alarmów. Kaseta przystosowana jest do montażu na szynie DIN i zasilania napięciem stałym w zakresie 10÷30VDC. Do "obsadzenia" poszczególnych ośmiu (lub 4 w przypadku wersji ADAM-5000L/TCP) slotów mamy do dyspozycji szereg modułów/pakietów I/O występujących w tej serii. I tak np. w przypadku jednej ośmioslotowej kasety uzyskać możemy do 128 we/wy cyfrowych, lub np. do 64 wejść analogowych. Dostępne moduły we/wy sklasyfikować można w kilka podstawowych grup:

GrupaPrzykładowe (najpopularniejsze) modele
Wejścia analogowe uniwersalneADAM-5017 - Moduł 8 wejść analogowych (mV/V/mA)
Wejścia analogowe specjalizowaneADAM-5013 - Moduł do pomiaru temperatury, 3 kanały RTD
ADAM-5018 - Moduł 7 wejść termoparowych
Wyjścia analogoweADAM-5024 - Moduł 4 wyjść analogowych (V/mA)
Wejścia cyfroweADAM-5051D - Moduł 16 wejść cyfrowych, z sygnalizacją LED
Wyjścia cyfrowe - tranzystoroweADAM-5056D - Moduł 16 wyjść cyfrowych, z sygnalizacją LED
Wyjścia cyfrowe przekaźnikoweADAM-5069 - Moduł 8 wyjść przekaźnikowych (większej mocy), z sygnalizacją LED
LicznikiADAM-5080 - Moduł 4 liczników 32 bitowych

      Dostęp do poszczególnych we/wy uzyskujemy poprzez odpowiadające im rejestry modbusowe. Ich adresy przypisane są do poszczególnych slotów oraz oczywiście typu umieszczonego weń pakietu. Zależność tę prezentuje poniższa tabela:

Slot numberAnalog I/ODigital I/O
040001÷4000800001÷00016
140009÷4001600017÷00032
240017÷4002400033÷00048
340025÷4003200049÷00064
440033÷4004000065÷00080
540041÷4004800081÷00096
640049÷4005600097÷00112
740057÷4006400113÷00128

      Kasetę komunikacyjną ADAM-5000/TCP oprócz interfejsu sieciowego Ethernet 10/100Base-T wykorzystywanego do komunikacji z jednostką nadrzędną systemu (za pomocą protokołu Modbus/TCP) wyposażono w port szeregowy RS-485. Port ten służy do podłączenia dodatkowych urządzeń (także SLAVE) wyposażonych w taki port oraz obsługę protokołu Modbus/RTU. Połączenie takie umożliwia komunikację z urządzeniami Modbus/RTU za pomocą protokołu Modbus/TCP w układzie, w którym kaseta ADAM-5000/TCP pracuje jako Ethernet Data Gateway. Przykładową konfigurację układu wykorzystującego tę funkcję prezentuje poniższy schemat:


Dla prezentowanego przykładu:
 • Komputer - jako Modbus/TCP Master - może nawiązać połączenie TCP na porcie 502 (standardowo przypisany do protokołu) z dowolną z przedstawionych wyżej kaset i wysłać do niej zapytanie z ustawionym ID=1 (UNIT IDENTIFIER). Na zapytanie takie otrzyma odpowiedź bezpośrednio z kontrolera kasety, bo zapytanie takie oznaczało będzie żądanie dostępu do rejestru Modbus przypisanego do modułu umieszczonego w jednym ze slotów kasety.

 • Jednak przypadku odebrania przez kasetę zapytania Modbus/TCP z ID ustawionym na wartość inną niż 1 mikrokontroler kasety podejmie decyzję, iż nie jest to zapytanie adresowane bezpośrednio do niego, tylko do zdalnych slave'ów podłączonych doń (do kasety) za pośrednictwem węzła RS-485. Dla przedstawionego wyżej przykładowego schematu wysłanie takiego zapytania przez komputer nadrzędny ma oczywiście sens tylko w przypadku kaset nr #1 i #2. Reakcją mikrokontrolera kasety w takim wypadku będzie:

  • przekonwertowanie ramki Modbus/TCP do ramki Modbus/RTU (obcięcie nagłówka i dodanie sumy kontrolnej)
  • wysłanie ww. ramki na port szeregowy RS-485
  • oczekiwanie na odpowiedź od zdalnego slave'a o danym identyfikatorze
  • przekonwertowanie otrzymanej ramki Modbus/RTU do ramki Modbus/TCP (dodanie nagłówka i usunięcie sumy kontrolnej)
  • odesłanie zwrotne odpowiedzi do komputera nadrzędnego
Przyładowy przebieg takiej "transakcji" (wykorzystującej funckję Write Multiple Coils) przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ramkiKierunekZawartość ramki (poszczególne bajty)
Zapytanie Modbus/TCPkomputer -> kaseta 45 72 00 00 00 06 02 0F 00 00 00 08 01 AB    
Zapytanie Modbus/RTUkaseta -> slave             02 0F 00 00 00 08 01 AB 3E FC
Odpowiedź Modbus/RTUslave -> kaseta             02 0F 00 00 00 08 54 3E    
Odpowiedź Modbus/TCPkaseta -> komputer 45 72 00 00 00 06 02 0F 00 00 00 08        

Przy okazji polecamy Państwa uwadze także pozostałe kasety i moduły we/wy serii ADAM-5k.