Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Menu
Strona główna
O nas: Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Nasze forum
Inne/ciekawe strony www
Artykuły
WISE-4000 - moduły IoT
ADAM-6266 - kontrola wentylacji
ADAM-6200 - inteligentne moduły I/O
WIRE-CHIP, JAZZ i moduły ADAM
EKI-122X - konwertery Modbus
ADAM-6000 - funkcje P2P i GCL
O czym warto wiedzieć
Protokół ADAM-ASCII
Protokół Modbus
Implementacja Modbus/RTU
Implementacja Modbus/TCP
Wyjścia przekaźnikowe
Seria ADAM-6000 i język PHP
Najpopularniejsze modele
ADAM-4520 Optoizolowany
konwerter RS-232/422/485
ADAM-4017+
Wejścia analogowe (RS-485)
ADAM-4055
We/wy cyfrowe (RS-485)
ADAM-5000/TCP
Kaseta Modbus/TCP
ADAM-6017
Wejścia analogowe
ADAM-6060
We/wy cyfrowe (przekaźnikowe)
USB-4711A Uniwersalny
moduł pomiarowy AI/AO/DI/DO
Protokół Modbus
Czyli standaryzacja modułów ADAM

      Zastosowanie w danym sprzęcie pomiarowym specjalizowanego protokołu, dedykowanego (opracowanego) tylko dla danej grupy produktów (np. własny protokół opracowany przez producenta i stosowany tylko w przypadku jego produktów), wiąże się często z ograniczonymi możliwościami zastosowania tegoż sprzętu. Budując/projektując nasz system automatyki i/lub pomiarów od samego początku możemy oczywiście wstępnie założyć konieczność zaimplementowania takiego protokołu komunikacyjnego w naszej aplikacji, lecz niestety nie zawsze istnieje taka możliwość. W zależności od rodzaju i stopnia elastyczności (całości czy nawet tylko pewnej części) naszego układu automatyki możemy bowiem napotkać ograniczenia w postaci zamkniętej listy możliwych do wykorzystania protokołów komunikacyjnych (np. w przypadku oprogramowania SCADA, wybranej przez nas rodziny sterowników programowalnych, osprzętu komunikacyjnego itp.), bez jakiejkolwiek możliwości jej rozszerzenia!

      W przypadku większości oprogramowania klasy SCADA/HMI bardzo często pomocnym staje się tu standard wymiany danych OPC. Oczywiście tylko w przypadku, gdy także producent sprzętu przewidział wykorzystanie tegoż standardu do wymiany danych z urządzeniem i wraz ze sprzętem dostarcza dedykowany serwer OPC. Nie zawsze jest to jednak rozwiązanie optymalne. Natomiast w przypadku samego sprzętu (np. sterowników programowalnych, osprzętu komunikacyjnego itp., który chcemy "połączyć" z naszym sprzętem pomiarowym) uniwersalnego rozwiązania często po prostu nie ma. Przy projektowaniu naszego układu od podstaw jesteśmy oczywiście w stanie wystrzec się tego typu problemów poprzez odpowiedni dobór kompatybilnych ze sobą wszystkich podzespołów - bez tego oczywiście nie ruszymy. Jednakże przy projektowaniu takiego układu zobowiązani jesteśmy zazwyczaj (i jest to często warunek konieczny) także do zapewnienia możliwości rozbudowy czy pewnej jego rekonfiguracji. Zatem, by uniknąć w przyszłości tego typu problemów, już na samym początku powinniśmy iść w kierunku standardów - będzie to na pewno najbezpieczniejsze rozwiązanie.

      Zgodnie z tym założeniem protokół Modbus zaimplementowano także w modułach pomiarowych (i sterujących) serii ADAM-4k/5k/6k, co oczywiście znacznie poszerza spektrum ich zastosowań. W zależności od wykorzystywanego medium transmisyjnego (komunikacja szeregowa / interfejs sieciowy) skorzystać więc możemy z:

Typ Seria Grupa Przykłady
Modbus/RTU Seria ADAM-4000 Wybrane moduły I/O ADAM-4017+/4055/4068 ...
Seria ADAM-5000 Kasety komunikacyjne ADAM-5000E ...
Kasety programowalne ADAM-5510/EKWTP, ADAM-5550 ...
Modbus/TCP Seria ADAM-5000 Kasety komunikacyjne ADAM-5000/TCP ...
Kasety programowalne ADAM-5510/EKWTP, ADAM-5550 ...
Seria ADAM-6000 Wszystkie moduły I/O ADAM-6017/6050/6060 ...

      Dodatkowo: zaprojektowano także kilka urządzeń pracujących w trybie "Modbus Data Gateway", czyli - najprościej ujmując - pozwalających na współpracę między poszczególnymi odmianami protokołu Modbus (np. ADAM-4572, kaseta ADAM-5000/TCP, moduły serii EKI-122X).

      Protokół ten (we wszystkich stosowanych obecnie implementacjach ASCII/RTU/TCP) wykorzystywany jest powszechnie do komunikacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemów automatyki oraz aplikacjami nadzoru i/lub sterowania pracującymi na komputerach PC z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Opracowany pierwotnie przez firmę Modicon stał się standardem przyjętym przez większość znanych producentów sterowników przemysłowych i sprzętu pomiarowego. Należy on do rodziny protokołów typu master-slave, w których tylko jedno urządzenie (jednostka nadrzędna - master) może inicjować transakcje, a pozostałe (jednostki podrzędne - slave) odpowiadają jedynie na zdalne zapytania mastera. Transakcja składa się z polecenia (query) wysyłanego z jednostki master do slave oraz odpowiedzi (response) przesyłanej zwrotnie, zawierającej żądane dane lub potwierdzenie realizacji polecenia (wyjątkiem są wiadomości rozgłoszeniowe broadcast przeznaczone dla wszystkich jednostek podrzędnych w sieci, na które jednostki slave nie przesyłają żadnej odpowiedzi).