Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Menu
Strona główna
O nas: Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Nasze forum
Inne/ciekawe strony www
Artykuły
WISE-4000 - moduły IoT
ADAM-6266 - kontrola wentylacji
ADAM-6200 - inteligentne moduły I/O
WIRE-CHIP, JAZZ i moduły ADAM
EKI-122X - konwertery Modbus
ADAM-6000 - funkcje P2P i GCL
O czym warto wiedzieć
Protokół ADAM-ASCII
Protokół Modbus
Implementacja Modbus/RTU
Implementacja Modbus/TCP
Wyjścia przekaźnikowe
Seria ADAM-6000 i język PHP
Najpopularniejsze modele
ADAM-4520 Optoizolowany
konwerter RS-232/422/485
ADAM-4017+
Wejścia analogowe (RS-485)
ADAM-4055
We/wy cyfrowe (RS-485)
ADAM-5000/TCP
Kaseta Modbus/TCP
ADAM-6017
Wejścia analogowe
ADAM-6060
We/wy cyfrowe (przekaźnikowe)
USB-4711A Uniwersalny
moduł pomiarowy AI/AO/DI/DO
Przykładowe aplikacje
ADAM-6266 w układzie wentylacji pomieszczenia

Hipotetyczne zadanie

- utrzymywanie zapylenia w pomieszczeniu na poziomie nieprzekraczającym ustalonej granicy
- pomieszczenie podzielone na dwie strefy (A i B)
- każda ze stref wyposażona w dwa skalibrowane czujniki progowe (z histerezą i wyjściem dwustanowym)
- każda ze stref wyposażona w oddzielny wentylator wymuszający wymianę powietrza
- niezależna automatyka każdej ze stref: załączenie wentylacji przy zadziałaniu co najmniej jednego z czujników danej strefy
- możliwość zablokowania automatyki (łącznie w obydwu strefach)
- możliwość włączenia wentylacji na stałe (łącznie w obydwu strefach - „wietrzenie”), niezależnie od automatyki
- prosty interfejs do podglądu i przełączania trybów z poziomu przeglądarki internetowej na urządzeniach przenośnych (smartfon itp.)
- rezerwa w postaci ewentualnego przyszłościowego połączenia z nadrzędnym systemem (PLC/HMI/SCADA)

Dobór sprzętu

Wymagane są przynajmniej 4 wejścia (do czujników progowych) i 2 wyjścia dyskretne (do załączania wentylatorów). Z powodzeniem zastosować możemy moduł ADAM-6266 (4DI/4DO(REL)). Dwa pozostałe wyjścia cyfrowe nie zostaną nigdzie podłączone, ale wykorzystamy je jako sygnały logiczne do włączenia/wyłączenia automatyki i ręcznego wietrzenia. Prostą automatykę zaimplementujemy w regułach GCL, a wbudowany web-serwer pozwoli nam na obsługę za pośrednictwem HTTP. I ostatecznie zaimplementowana obsługa protokołu Modbus/TCP pozostawi nam możliwość późniejszej integracji z dowolnym nadrzędnym systemem automatyki (wspierającym ten protokół).

Wymagana logika układu
Implementacja w regułach GCL

Do zrealizowania mamy 6 bramek logicznych – każdą z nich zaimplementujemy w oddzielnej regule GCL (a do dyspozycji mamy ich aż 16). Kaskadowe połączenia trzech reguł (OR-AND-OR) w każdej ze stref zrealizować możemy na dwa sposoby: z wykorzystaniem bitowych flag pomocniczych (AuxiliaryFlag, jak w strefie „A”) lub za pomocą funkcji „SendToNextRule” (jak w strefie „B”).

I w ten sposów uzyskujemy prosty „program” w postaci:Obsługa z wykorzystaniem protokołu HTTP

Domyślnie (fabrycznie) moduł dysponuje prostym i uniwersalnym interfejsem WWW umożliwiającym wgląd w stany wejść/wyjść oraz wysterowanie wyjść, wraz z bardzo prostym trendem historycznym. Na upartego aplikację można by więc już uznać za gotową. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dość prosty sposób dokonać jego „kastomizacji”. Wymagana jest tu podstawowa znajomość języka HTML (w wersji 5) i JavaScript, oraz oczywiście trochę czasu. Utworzona strona musi być jednym plikiem (maksymalnie 1MB), zawierającym także wymagane skrypty oraz ewentualne rysunki (zakodowane za pomocą Base64). W naszej aplikacji, w stosunku do domyślnej strony wgranej do pamięci modułu (na której oczywiście bazujemy):

- modyfikujemy nieznacznie funkcje dostępu do danych DI/DO modułu (wykorzystanie ajaxowych, zgodnych z architekturą REST wywołań GET/POST)
- modyfikujemy trend historyczny (czyli mówiąc wprost: wyrysowywanie danych na kontenerze „canvas”)
- tworzymy prostą „synoptykę” naszego układu w oparciu o podmiany „src” obiektów „img” oraz dwa przyciski sterujące do włączania/wyłączania automatyki i funkcji „wietrzenia”

I to już prawie wszystko. Wynikowy kod (wyedytowany zwykłym notatnikiem) to 66kb danych (z dużym udziałem zakodowanych rysunków) przy niespełna 300 liniach. Pozostaje już tylko jego wgranie do pamięci modułu (za pomocą oprogramowania narzędziowego AdamApax.Net utility), uruchomienie przeglądarki internetowej (na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym), wpisanie adresu IP naszego „kontrolera” i ostatecznie zalogowanie się.


Więcej informacji: moduły serii ADAM-6200.

Jacek Bonecki @ I 2014